KONTAKT

Wytwórnia Sprężyn
Władysław Pajchrowski

Ul. Żmigrodzka 41/49
60-171 Poznań

tel./fax: 61 847-00-59
tel. kom. 609 366 099
tel. kom. 604 887 826

e-mail: biuro@sprezyny24.pl